Cheats

SIMSHELP

voor meer technische informatie over de sims-spellen

 

 

De mensen die de Sims ontwikkelden en moesten uittesten hadden natuurlijk ook geen zin om overal eindeloos op te wachten. Dus maakten ze cheats voor henzelf.

Motherlode - Voor $ 50.000 extra

Kaching - Voor $ 1.000 extra

DisableRespos - *Niet meer elke morgen om 09.00 uur opdrachten moeten uitvoeren

EnableRespos - *de dagelijkse opdrachten wel weer moeten uitvoeren

setQP getal - *setQP 1000 zet je aantal Questpunten op 1000. Hiermee kun je vermijden dat je bij gebrek aan QP in "Vrije Tijd" terechtkomt. Ook kun je meer quests uitvoeren

 

setKP getal - *setKP 5000 zet je aantal KP (=RP) op 5000 zodat je meer gebouwen kunt kopen

 

testingCheatsEnabled - zie hieronder (is dus geen echte cheat)

ShowAllQuests - Maakt alle quests toegankelijk

RerollQuests - Sorteert alle quests in een andere volgorde

moveObjects on/off -Je kunt voorwerpen overal plaatsen (of verwijderen) in koop- of bouwmodus (on)

enablellamas on/off - Die driehoekige waarschuwingen komen niet meer in beeld (off)

* deze cheats zijn alleen beschikbaar na testingcheatsenabled=1

 

Extra cheats

Voor die mensen die het nodig vinden om te cheaten zijn er natuurlijk in de Middeleeuwen ook weer de mogelijkheden om de behoefte-balkjes met de muis te verschuiven, met Shift ingedrukt op Sims te klikken om de vaardigheden te verhogen of zelfs om doodgewone Sims te veranderen in spionnen, tovenaars e.d., teleporteren. Eigenlijk net eender als in de Sims2 of Sims3 met testingcheatsenabled true

Hoe werkt dat dan ?

Ga naar de lokatie waar je de Sims Middeleeuwen hebt geinstalleerd, standaard is dat

C:\Program Files\Electronic Arts\de Sims Middeleeuwen.

Zoe het mapje GameData en klik het open

Zoek het mapje Shared en klik het open

Zoek het mapje NonPackaged en klik het open

Zoek het mapje Ini en klik er met rechts op, kies Eigenschappen

Haal het vinkje (of gekleurde blokje) weg bij Alleen Lezen, klik op Toepassen en OK

Open nu het mapje Ini en klik met rechts op Commands (evt. openen met Kladblok)

je ziet nu dit:

; Warning: Editing this file is not supported and could have unpredictable results.

; You might permanently damage your save file and/or game experience. Achievements,

; Ambitions, and Quests might become impossible to complete and the game could

; become stuck. There may be no way to recover. It is recommended that you backup

; your save game before making any changes to this file.

; Enables/disables advanced console cheat codes

[Config]

TestingCheatsEnabled=0

Wij spelen het nu al meerdere jaren en hebben geen enkel nadelig gevolg, we kunnen opslaan, quests uitvoeren, kortom, alles werkt normaal.

Wijzig TestingCheatsEnabled=0 in TestingCheatsEnabled=1

Sla het gewijzigde bestand op in b.v. Mijn Documenten of op je Bureaublad

Klik met rechts op het originele Commands-bestand, hernoem het naar Commandsoud

Kopieer het gewijzigde Commands-bestand van punt 9 naar de map Ini

Klaar ben je !

Wanneer je nu in de cheatbalk help intikt zie je ook meer cheats, maar het mooiste is natuurlijk dat je nu de behoefte-balkjes kunt verschuiven en je heel veel mogelijkheden extra krijgt door met Shift ingedrukt op Sims of andere dingen te klikken.

Wil je voortaan niet meer cheaten, wijzig dan in de map Ini weer Commands naar Commandsnieuw en Commandsoud naar Command.

Tarac Productions ©2007-2015

THESIMS™ is een handelsmerk van Maxis™, EA Games™ en Electronic Arts™

Deze site is op geen enkele wijze geassocieerd aan Maxis™, EA Games™ of Electronic Arts™